Akademik Kadro

 

Öğr. Gör. Halenur AKKUŞ

 

Öğr. Gör. Melike Özlem EKEN

 

Öğr. Gör. Mukaddem ŞEHİM

Öğr. Gör. Gamze AYDIN

 

Öğr. Gör. Metin GÜRSAN