Programın Amacı

Teknolojinin hızla gelişmesi ve uygulamalardaki çeşitliliğin artması ile birlikte günümüzde en sık başvurulan tedavi yöntemlerden biri cerrahidir. Cerrahi girişimlerin geçmiş yıllara göre daha fazla uygulanması ve tercih edilmesi nedeniyle bu alanda çalışabilecek nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ameliyathane Hizmetleri programının amacı; ameliyathanelerde kullanılan alet ve malzemelerin ameliyattan önce hazır hale getirilmesi, ameliyat sırasında cerrahi ekibe malzeme tedarik edilmesi ve ameliyathane ortamının ameliyata uygun hale getirilmesine yönelik işleri gerçekleştiren ve ameliyata giren ekipte doğrudan yer alıp, uygulama açısından destek veren donanımlı teknik sağlık personeli yetiştirmektir.