Programın Amacı

Anestezi programı, ameliyat öncesi anestezi uygulamaları için gerekli tüm hazırlıkları gerçekleştirecek, anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesi ve sonlandırılması sırasında anestezi uzman doktoruna yardımcı olacak bilgi ve donanıma sahip, sağlık teknikerleri yetiştirmektedir.

Anestezi programı mezunları, tüm ameliyatlarda hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi işlemleri anestezi uzman doktorunun talimatına göre uygulamaktadır. Mezunlar, anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol ederek, anestezi uygulamasına hazırlamaktadır. Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot, protoksit, tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eden Anestezi Teknikeri, uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlamaktadır. Ayrıca hastaya ait tüm kayıtları tutan anestezi programı mezunları, anestezinin güvenli şekilde uygulanması sırasında anestezi uzman doktoruna yardımcı olmaktadır.