Akademik Kadro

 

Dr. Öğr. Üyesi Alparslan DEMİREĞEN

 

 

Öğr. Gör. Aişe TAKA

 

Öğr. Gör. Munise Meral YESE