Akademik Kadro

 

Prof. Dr. Serkan DEVECİ

 

 

Doç. Dr. Serkan KAHRAMAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Coşkun KAÇAĞAN

 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Mesut UĞURLU

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Osman Melih BEYSEL

 

Öğr. Gör. Esin ARDIÇ