Eğitim Süresi ve İçeriği

Diyaliz programı 2 yıllık eğitim süresince öğrenciler, temel tıp bilimleri ve mesleki teorik derslerin yanında, hemodiyaliz ve periton diyaliz ünitelerinde, klinik uygulama dersleri almaktadır. Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri, Üniversitemizde bulunan laboratuvarlarda ve anlaşmalı uygulama hastanelerimizde yürütülmektedir. Bu sayede mesleğin gerektirdiği yeterlilikler yerine getirilmekte ve öğrencilerimiz, donanımlı bir sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz uygulama eğitimlerini, eğitim dönemi içerisinde ve yaz aylarında almaktadır.