Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Azad KOÇKAYA

 

Dr. Öğr. Üyesi Belma Doğan GÜNGEN

 

Öğr. Gör. Ahmet Celal İPLİKÇİOĞLU

 

Öğr. Gör. Berna Baysal BAKAY