Akademik Kadro

Prof. Dr. Mehmet Erman OR

 

Dr. Öğr. Üyesi Azad KOÇKAYA

 

Dr. Öğr. Üyesi Belma Doğan GÜNGEN

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Han BÖLÜKBAŞI

 

Öğr. Gör. Ahmet Celal İPLİKÇİOĞLU

 

Öğr. Gör. Saltanat Mert