Akademik Kadro

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Duran KARA

 

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Fazilet TURNA

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Osman ORMAN

 

Öğr. Gör. Ceren TANSUYU