Programın Amacı

Fizyoterapi programı, başta fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri ve klinikleri olmak üzere, üniversite ve devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık merkezleri ve SPA/termal tesislerinde çalışmak üzere bilimsel donanıma sahip, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren sağlık personeli yetiştirmektir. Program mezunları, sağlık sektöründe fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi uygulamalarında uzman doktora yardımcı olmak üzere görev alabilmektedir. Bu sebeple Fizyoterapi programı öğrencileri, teknik konularda donanımlı ve nitelikli sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir. Fizyoterapi Teknikerleri, çalıştıkları hastanelerde, ilgili uzman doktorların gözetim ve denetiminde yapmış oldukları iş ve işlemler; hastayı fizik tedaviye hazırlar, fizik tedaviyi ilgili doktor veya fizyoterapi uzmanı direktifleri doğrultusunda uygular, fizyoterapi cihazlarını, aletlerini hazırlar ve fizyoterapi cihazlarının bakımını yapmaktadır.