Programın Amacı

İlk ve Acil Yardım programı; kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralanan veya kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle hastalanan kimseleri, gerektiğinde bulundukları yerde ilk tedavilerini yaparak, güvenli bir şekilde hastanelerin acil servisine getiren ve teknik konularda yeterli eğitim almış nitelikli sağlık personelini yetiştirmektedir. İlk ve Acil Yardım Teknikerlerinin, çalıştıkları hastanelerde, ilgili uzman doktorların gözetim ve denetiminde yapmış oldukları iş ve işlemler; hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi alarak sorununu belirler, durumuna göre hastaya ilk yardım tekniklerini uygular, hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gereğini yapar, yolda hastaya acil bakım hizmeti verir, hastayı en yakın sağlık kuruluşuna teslim eder, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi verir, hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevini üstlenir, gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapmaktadır.