Akademik Kadro

 

Dr. Öğr. Üyesi Fuat BULUT

 

Öğr. Gör. Gülpınar KÖSEOSMANOĞLU

 

 

Öğr. Gör. Ümit HARDAL

 

Öğr. Gör. Emre TÜRKMEN