Eğitim Süresi ve İçeriği

Odyometri programı 2 yıllık eğitim süresince; işitme, konuşma anatomisi ve fizyolojisi, ses fiziği ve akustik ilkeleri, odyolojinin temelleri, işitme ve ölçümü, temel ilk ve acil yardım, işitme cihaz ve ekipmanları, KBB hastalık bilgisi, denge sistemleri, tıbbi terminoloji, objektif test yöntemleri, sağlık etiği, konuşma gelişimi, davranış bilimleri, odyometride ileri test yöntemleri, vestibüler test yöntemleri, işaret dili eğitimi dersleri verilmektedir. Odyometristler, çalıştıkları hastanelerde ilgili uzman doktorların da gözetim ve denetiminde tanıya yardımcı olmak amacıyla saf ses ve konuşma odyometrisi testi, immitansmetri testleri, vestibüler testler ve otoakustik emüsyon uygulamaları yapmaktadır.