Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türksever TETİKER

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Necati KAPLAN

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Özgür KAVAK

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan MORCALI

 

Öğr. Gör. Mehmet ÜNLÜ