Programın Amacı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı, hastane, laboratuvar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması, sağlık kuruluşlarında farklı tahlillerin yapılması ile ilgili teknik sağlık personelinin yetiştirilmesi konularında teorik ve pratik eğitim veren ve teknik konularda yeterli eğitim almış nitelikli sağlık personeli yetiştirmektedir. Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri, çalıştıkları kurumlarda yapmış oldukları iş ve işlemler; çalıştığı kurum bünyesinde bulunan laboratuvarlarda gereken testleri ve analizleri yapmak, tahlil edilecek sıvı veya katı maddeleri hazırlamak, gereken raporları çıkarmak veya çıkarılmasını sağlamak, laboratuvarda kullanılan cihazların bakımını, onarımını yapmaktır.