Programın Amacı


Ağız ve Diş Sağlığı programı, diş hekimine yardımcı olacak, laboratuvar aşamalarını yürütecek, özel muayenehanelerde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hastaya tedavi sırasında yardımcı olacak diş hekimliği klinik yardımcı elemanlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı programı mezunlarının görevleri; klinik çalışma ortamını hazır hale getirmek, diş hekimine, hasta tedavisi sırasında en iyi şekilde yardımcı olmak, diş hekiminin protez laboratuvarı ile ilişkilerini takip etmek, hastanın tedavisini ‘rahat bir psikoloji’ içinde geçirmesini sağlamak, hastanın altı ayda bir düzenli kontrolünü takip etmek üzere randevularını düzenlemektir.

Designneuro