Programın Amacı


Diş Protez Teknolojisi programı, diş hekimi tarafından planlanan protetik tedavinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojilerle ve en iyi malzemelerle yapımını sağlayan sağlık teknisyenleri yetiştirmektedir. Diş Protez Teknikerleri genellikle diş hekiminin sorumluluğunda çalışmaktadır. Başlıca görevleri ise; hazırlanan diş protezinin kullanıma hazır hale getirilmesi, herhangi bir şekilde kırılan veya üzerinde çatlak oluşan protezlerin onarımı, kullandığı cihazların ve aletlerin temizliğini gerçekleştirmektedir.

Designneuro