SHMYO 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda Açılması Planlanan Ders ListesiSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILMASI PLANLANAN DERSLER TABLOSU

DERS KODU

DERS ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

PLT206
   
Adli Patoloji   
   
2   
   
0   
   
2   
   
5   

İAY203
   
Ambulans Servis Eğitimi   
   
1   
   
2   
   
2   
   
3   

ANA105
   
Anatomi   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   

ATA101
   
Atatürk İlke ve İnkılapları I   
   
2   
   
0   
   
2   
   
2   

ATA102
   
Atatürk İlke ve İnkılapları II   
   
2   
   
0   
   
2   
   
2   

BEV202
   
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme    
   
0   
   
2   
   
1   
   
3   

CHB201
   
Cerrahi Hastalıklar Bilgisi   
   
3   
   
0   
   
3   
   
5   

CHB102
   
Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II   
   
3   
   
0   
   
3   
   
5   

DAV102
   
Davranış Bilimleri   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

DYL204
   
Diyaliz Uygulamaları III   
   
2   
   
6   
   
5   
   
10   

EHB101
   
Evde Bakım Hizmetlerine Giriş   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

EKG202
   
EKG Analizi   
   
2   
   
0   
   
2   
   
4   

EHB103
   
Evde Bakım İlke ve Uygulamaları I   
   
2   
   
2   
   
3   
   
5   

FZY103
   
Fizyoloji   
   
3   
   
0   
   
3   
   
5   

USD501
   
Genel Beslenme   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

GBS201
   
Genel Beslenme   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

GBİ201
   
Genel Beslenme İlkeleri   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

GNL202
   
Gönüllülük Çalışmaları    
   
1   
   
2   
   
2   
   
4   

HLS202
   
Halk Sağlığı   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

HSB102
   
Hastalıklar Bilgisi   
   
3   
   
0   
   
3   
   
5   

HEM202
   
Hematoloji ve İmmunoloji   
   
3   
   
0   
   
3   
   
5   

TGT206
   
İleri Görüntüleme Yöntemleri   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

ANS201
   
İleri Yaşam Desteği Uygulamaları   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

İAY201
   
İlk Yardım Uygulamaları I   
   
2   
   
6   
   
5   
   
8   

İAY202
   
İlk Yardım Uygulamaları II   
   
2   
   
6   
   
5   
   
12   

KPL101
   
Kariyer Planlama   
   
1   
   
0   
   
1   
   
2   

ANS205
   
Klinik Anestezi I   
   
2   
   
0   
   
2   
   
6   

MSJ284
   
Masaj Teknikleri    
   
2   
   
2   
   
3   
   
4   

ENF203
   
Nörofizyoloji   
   
3   
   
0   
   
3   
   
4   

TGT208
   
Nükleer Tıp Uygulamaları    
   
1   
   
2   
   
2   
   
5   

ODM203
   
Objektif Test Yöntemleri   
   
2   
   
0   
   
2   
   
4   

ODM201
   
Odyometri Uygulamaları I   
   
2   
   
6   
   
5   
   
10   

TGT203
   
Parentenal Uygulamalar   
   
1   
   
2   
   
2   
   
4   

TLT204
   
Patoloji ve Sitoloji   
   
1   
   
2   
   
2   
   
7   

PRD201
   
Periton Diyalizi   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

TGT204
   
Radyoterapi   
   
2   
   
0   
   
2   
   
5   

RDT101
   
Radyoterapinin Temelleri I   
   
1   
   
2   
   
2   
   
6   

DPT203
   
Sabit Protezler II   
   
1   
   
2   
   
2   
   
3   

SET102
   
Sağlık Etiği   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

SHY202
   
Sağlık Hizmetleri Yönetimi   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

SİY201
   
Sağlık İşletmelerinde Yönetim   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

STR102
   
Sterilizasyon İlkeleri   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

ANS101
   
Temel Anestezi   
   
2   
   
0   
   
2   
   
5   

TFZ101
   
Temel Fizik   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

TER101
   
Tıbbi Terminoloji   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

TRD101
   
Türk Dili I   
   
2   
   
0   
   
2   
   
2   

YDL103
   
Yabancı Dil I   
   
2   
   
0   
   
2   
   
4   

YDL104
   
Yabancı Dil II   
   
2   
   
0   
   
2   
   
4   

TLT102
   
Temel Biyokimya    
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   

APL180
   
Aile Planlaması   
   
2   
   
0   
   
2   
   
3   
Designneuro