SHMYO - 31796 Resmi Gazete sayılı Öğretim Görevlisi Alımı İlanı Ön Değerlendirme Sonucu


01.04.2022 tarih ve 31796 Resmi Gazete sayılı Öğretim Görevlisi ilanına başvuran adayların ön değerlendirme sonucu aşağıda yer almaktadır. 

  SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr. Ön Değerlendirme Formu
  SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr. Ön Değerlendirme Formu
Designneuro