Dil Eğitimi


Acil Durum ve Afet Yönetimi önlisans programının eğitim dili Türkçe’dir. İstanbul Rumeli Üniversitesi Dil ve İçerik Bütünleştirilmiş Eğitim (DİBE) metodu ile mesleki donanımın yanı sıra Pratik Medikal İngilizce Eğitimi ile uluslararası çalışma alanında kendini ifade edebilecek bireyler yetiştirmektedir. İstanbul Rumeli Üniversitesinde yoğun Medikal İngilizce pratik yabancı dil eğitimi, seçmeli olarak ders programında mevcuttur

Designneuro