Sertifika Programları


İstanbul Rumeli Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

Verilmesi Planlanan Sertifikalar;

  • Kalite Yönetim Sistemleri
  • Enfeksiyon Kontrolü
  • Etkili İletişim
  • Hasta ve Çalışan Güvenliği
  • Sağlık Turizmi
  • Girişimcilik
  • Girişimsel İşlemler

Designneuro