Sertifika Programları


İstanbul Rumeli Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat program güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

• Sağlık Turizmi Eğitimi

• Medikal İngilizce Eğitimi

• Hasta ve Çalışan Güvenliği Eğitimi

• Diksiyon ve Etkili konuşma, Beden dili

• Etkili Sunum Teknikleri

• Yara Bakımı

• El Hijyeni Eğitimi

• Sedasyon ve Analjezi Uygulama Eğitimi

• Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

• Afet Yönetimi

Designneuro