Sertifika Programları


İstanbul Rumeli Üniversitesi Elektronörofizyoloji programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen Elektronörofizyoloji Teknikeri sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat program güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

• İlk Yardım Eğitimci Eğitimi

a. Bu eğitim sonucunda eğitim merkezlerinde ilk yardım eğitmenliği yapabilir.

b. İlk yardım eğitim merkezi açabilir.

c. Sürücü kurslarında ilk yardım eğitmeni olabilir.

• Formakovijilans Eğitimi (Advers etkilerin ilaçlara bağlı diğer sorunların, saptanması, değerlendirilmesi, önlenmesi, kayıt altına alınmasını inceler.)

• Tıbbi İngilizce

• Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri (Türkiye, Almanya, Amerika, İtalya, İngiltere Sağlık Sistemlerinin karşılaştırmasıdır.)

• Biyomedikal Kalibrasyon

a. Tıbbi Cihaz Yönetimi

b. Tansiyon aleti kalibrasyonu

c. Elektrokater kalibrasyonu

d. Hastabaşı monitörü kalibrasyonu

• Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi

a. Karar analizi

b. Projelerin başarısızlık sebepleri

c. Sağlık kurumlarında verimlilik ölçümü ve yönetimi

Designneuro