Sertifika Programları


İstanbul Rumeli Üniversitesi İlk ve Acil Yardım programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen İlk ve Acil Yardım Teknikeri sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat program güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

• İletişim, Stres ve Stresle Baş Etme,

• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon,

• Travmalı Hastaya Genel Yaklaşım Kuralları ve Hasta Taşıma

• Ambulans Araçları ve Operasyonel Hazırlık, Haberleşme ce Telsiz Kullanımı, Dokümantasyon

• Afetler ve Kitlesel Yaralanmalar, Havadan Hasta Transportu, Paramedikler İçin Ergonomi ve Biyomekanik İlkeler

• Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Kullanımı

• Acil Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Ve Sunumu

• Paramediklerin Yasal Sorumlulukları ve Etik

Designneuro