Eğitim Süresi ve İçeriği


Radyoterapi programı, 2 yıllık eğitim süresini kapsayan ön lisans programıdır. Eğitim süresince; Anotomi, Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji, Farmokoloji, Patolojide Temel Kavramlar gibi temel bilim derslerinin yanı sıra onkoloji, klinik onkoloji, radyasyon fiziği, radyoterapinin temel prensipleri, radyoterapi cihazları, radyasyon güvenliği ve korunma, nükleer tıp, radyoterapide tedavinin planlanması gibi mesleğe yönelik teorik ve uygulamalı dersler, üniversitemiz bünyesindeki uygulama laboratuvarlarının kullanım olanağı ile birlikte verilmektedir. İstanbul Rumeli Üniversitesi Uygulama Hastanelerinde üç yarıyıl boyunca uygulama eğitimleri verilerek, öğrencilerimizin mesleki deneyim kazanmaları, becerilerini geliştirmeleri ve çalışma ortamlarına adapte olmaları sağlanmaktadır. Radyoterapi programı öğrencilerimiz, birinci yılın sonunda yaz stajı yaparak mesleki beceri ve deneyimlerini pekiştirmektedir. Son yarıyılda ise danışman öğretim üyeleri mentörlüğünde gerçekleştirilen çalışmalarla da, bilimsel araştırma süreçlerini öğrenme ve deneyim edinme fırsatını yakalamaktadırlar.

Designneuro