Sertifika Programları


İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen Radyoterapi Teknikeri sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat program güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

• Algoloji (Ağrı Bilimi)

• İntraveröz Uygulamalar (Damar Yolu Açma)

• Radyoterapide Kalite Kontrol

• Kanser Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları

• Radyoterapi ve Kemoradyoterapide Yan Etki Yönetimi

• Kanser Hastalarında Beslenme

• Advers Etki Bildirimleri

• Kalite Yönetim Sistemleri

Designneuro