Eğitim Süresi ve İçeriği


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 2 yıllık eğitim süresince, meslek dersleri olarak radyasyon ve radyasyondan korunma, tıbbi görüntüleme cihazlarının yapısı ve kullanımı, cihaz başı uygulamalı eğitim ve değerlendirme, karşılaşabilecekleri hastalıklar hakkında bilgi verilirken, hasta karşılama hastaya yaklaşım gibi konularda da eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra yüksek teknolojiye sahip sistemleri kullanırken, bu sistemlerde radyasyon güvenliğini sağlayarak en düşük radyasyon dozunda, yüksek kalitede görüntü oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim almaktadırlar. Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri Üniversitemiz bünyesinde bulunan uygulama sınıflarında ve anlaşmalı uygulama hastanelerimizde uygulamalı olarak yürütülmekte, mesleğin gerektirdiği yeterlilikler yerine getirilmekte ve öğrencilerimiz donanımlı bir sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz, uygulama eğitimlerini eğitim döneminde ve yaz aylarında almaktadır.

Designneuro