Sertifika Programları


İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen Tıbbi Laboratuvar Teknikeri sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat program güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

• Method Validasyonu Ve Önemi
• Method Verifikasyonu Ve Önemi
• Tıbbi Laboratuvar Testlerinde Ölçüm Belirsizliği
• ISO 15189 Akreditasyonu
• Klinik Laboratuvarlarda Kalite
• İletişim
• İlk ve Acil Yardım
• Yangın ve Kurtarma Eğitimi
• Kalibrasyon, Kontrol Ve Test Sonuçlarının Yorumlanması

Designneuro